Geld van Ammodo is niet besmet

andriesse

2014 September 17. Trouw. Havenarbeiders dupe van expositie Dumas. by suki

Geld van Ammodo is niet besmet

Trouw

20 september 2014 zaterdag
BYLINE: Algemeen directeur Stedelijk Museum Amsterdam

SECTION: Opinie; Blz. 26

LENGTH: 393 woorden

Karin van Gilst
Met stijgende verbazing hebben we de boute uitspraken gelezen van de heer De Boer over de steun van goede doelenorganisatie Ammodo aan de tentoonstelling van Marlene Dumas in het Stedelijk Museum (Trouw, 17 september). Uitdrukkingen als ‘er hangt een geurtje rond’ en ‘besmet geld’ stellen Ammodo, het Stedelijk Museum en Marlene Dumas ten onrechte in een kwaad daglicht.
Stichting Ammodo is een goede- doelenorganisatie voor kunst en wetenschap, die donaties ontvangt van Stichting Inphykem (voorheen stichting Optas). Het door De Boer aangehaalde geschil tussen enerzijds havenwerkgevers, havenwerknemers en vakbonden en anderzijds Stichting Optas werd in april 2010 opgelost. De schikking die toen is getroffwen kreeg de instemming van circa 90 procent van de verzekerden die deelnamen aan de raadpleging. Over de middelen van die Stichting Ammodo als beneficiair bestaat voor zover wij weten sinds 2010 dus geen controverse meer bij betrokkenen.
Het Stedelijk Museum heeft geen reden deze informatie in twijfel te trekken, noch zijn er nieuwe feiten aangedragen die overwogen zouden moeten worden. Overigens toetsen wij voor zover dat kan partijen die ons financieel willen ondersteunen volgens de richtlijnen van de ICOM en de Gedragscode van het Instituut voor Fondsenwerving. Hierbij letten wij met name op factoren die de geloofwaardigheid van het museum kunnen aantasten.
Waar De Boer in zijn brief helemaal de bocht uit schiet, is in de passage waarin hij zich verbaast over het feit dat een grote internationale overzichtstentoonstelling van een goed verdienende kunstenaar, in dit geval Marlene Dumas, financiële steun nodig heeft. De kosten van onder meer transport, verzekering, ontwerp en opbouw van de tentoonstellingen van het Stedelijk worden vanzelfsprekend niet door kunstenaars gedragen – het idee alleen al – maar door het museum, hierbij soms gelukkig geholpen door sponsoren, fondsen of andere begunstigers.
Marlene Dumas heeft een jaar lang belangeloos meegewerkt aan de samenstelling van de tentoonstelling en de catalogus van ‘The Image as Burden’ en ons hiermee een onbetaalbare en inspirerende inhoudelijke gift gegeven.
Anderen, onder wie Ammodo, hebben ons geholpen om dit unieke, fenomenale overzicht te kunnen bieden. Dat was anders niet mogelijk geweest.
Voor een expositie van Dumas zijn deze giften nodig

Advertisements

Bring ur own Sh#t

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: